ข้อมูลกิลวอ
ข้อมูลกิลวอที่ควรทราบ
ผู้เล่นต้องลงทะเบียนเองเท่านั้น ลงทะเบียนแค่กิลพันหลัก (หัวกิลพันหลักต้องไปลงทะเบียนเองที่สะพาน)
กิลที่ชนะ ให้หัวกิลพันหลัก ติดต่อรับของรางวัลใน Inbox แฟนเพจ ของรางวัลจะถูกมอบให้หัวกิลพันหลักคนเดียว
ข้อระวัง หลังจากลงทะเบียนกิล จะไม่สามารถรับกิลพันเพิ่มได้
ข้อระวัง หลังจากลงทะเบียนกิล หากกดยกเลิก จะไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก
วันอาทิตย์เวลา 8:00 เป็นต้นไป ให้ตรวจเช็คที่ลงทะเบียนว่าขึ้นรายชื่อกิลวอหรือไม่
หากไม่มีให้รีบติดต่อแอดมินในเพจก่อนเวลา 16:00



ข้อมูลการลงทะเบียน
ลงทะเบียนวอ วันจันทร์ 0:01 - วันเสาร์ 23:59
ประกาศรายชื่อกิลวอ รอบที่ 1
(หากไม่ขึ้นโปรดติดต่อแอดมินในเพจก่อน 16:00)
วันอาทิตย์ 8:00 เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อกิลวอ รอบสุดท้าย วันอาทิตย์ 17:00 เป็นต้นไป
เริ่มกิลวอร์ วันอาทิตย์ 20:00 - 21:00



ของรางวัลชนะจากกิลวอ
มอบให้หัวกิลพันหลักจำนวน 2000 WC และ 10000 GP
ดันกิล ที่เมือง Land of trials ไว้หาของเซ็ต