ตั้งค่าบอทกล่อง

วีดีโอสอนการบอทชื่อเก็บกล่อง ตั้งตามภาพข้างล่าง พิมเล็ก พิมใหญ่ ให้ตรง และติ๊กตามภาพ